2701 Sınıfı Eylül Ayı Bülteni

Sınıfımızın Eylül ayı çalışmalarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

This Post Has 14 Comments

 1. Soner Boyacıoğlu

  Grammar
  Pronouns konusu anlatılıp bitti ve grammar testleri çözüldü.Tense konu anlatımı bitti, soru çözümleri devam ediyor.

 2. Ümit COŞGUN (Tarih)

  2020 ve 2019 TYT Tarih sorularının çözüm ve analizleri yapıldı. Bu bağlamda 2021 TYT’de; 9. sınıf müfredatından 1, 10. sınıf müfredatından 1, 11. sınıf müfredatından 1, 12. sınıf müfredatından 2 soru beklenildiği ifade edildi.
  İnsanlığın Hafızası Tarih” adlı ünite içerisinde yer alan; tarihin tanımı, tarihi olay ve olgu, tarih biliminin yöntemi, tarihe yardımcı bilimler, zaman ve takvim konuları tamamlandı. Aynı ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü.
  “İnsanlığın İlk İzleri ve İlkçağ’da Medeniyet Havzaları” adlı ünite içerisinde yer alan; Tarih Öncesi Dönemler, Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege – Yunan uygarlıkları ve dünya medeniyetine katkıları başlıkları işlendi.
  İlk iki ünite ile ilgili soru bankası testlerinin çözümü ödev olarak verildi.
  “Ortaçağ’da Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri” adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü ve Feodalite başlıkları tamamlandı. İlk Türk Devletleri başlığına giriş yapıldı.

 3. Erhan Çelik

  Anlam bilgisi konusu olan Sözcük Anlam-Cümle Anlam-Anlatım Yöntemleri konuları bitirildi. Konu anlatım fasiküllerinde 1-2-3-4-5 bu konulara ait tüm sorular öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru Bankalarında bu konularla ilgili bölümlerin çözülmesi ödev olarak bildirildi.

 4. Yunus Karakuş

  Activity Journal 1 kitapçığındaki alıştırmalar çözülüyor.

 5. Bülent Aydın

  TYT konularımızdan coğrafi konum konusu tamamlandı. Dünyanın hareketleri konusuna giriş yapıldı. Soru bankamızdan ve çalışma kitabımızdan konuya ilişkin sorular ile bu güne kadar üniversite sınavında çıkmış sorular ödev olarak verildi. Öğrencimizin yapamadığı sorular açıklandı. Çoktan seçmeli soru çözüm teknikleri konularla ilişkilendirilerek çözüldü bu bağlamda şıklar arasında farktan gitme, soruyu ters düz etme, eleme yöntemi üzerinde özellikle duruldu. Derslerde işlenen konuya ilişkin çevremizden çokça örnekler verildi. Çıkması muhtemel sorular üzerinde disiplinli ve aynı zamanda demokratik bir ortamda beyin fırtınası, soru cevap yöntemleri sıklıkla kullanıldı.

 6. Erhan Çelik - Türkçe

  Ekim ayı boyunca “Paragraf Anlam ve Ses Bilgisi” konuları işlendi. Bu konularda Anlatım Fasikülleri 5-6-7’te yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Soru Bankası Fasikülünde yer alan 5-6-7 nolu fasiküllerdeki soruların çözülmesi öğrencilerden istendi. Haftalık etütlerde Sözcük Anlam konusu tekrar edildi.

 7. Soner Boyacıoğlu

  Grammar Dersi
  Tense konusu testleri bitti. Modals konu anlatımı ve grammar testleri bitti.

 8. yunus karakuş

  Activity journal 1 dergisi ve reading test’ler sınıf içerisinde uygulanıyor. Öğrencilere gerekli soru çözüm önerileri aktarılıyor. Çok mutluyuz, seviyoruz birbirimizi.

 9. Sedat Takıcı

  Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. Bilgi Felsefesi (2.ünite) bitirildi.

 10. Ümit Coşgun (Tarih)

  Ortaçağda Avrupa ve İlk Türk devletleri ünitesi tamamlandı. İslam Medeniyeti Tarihi ünitesine giriş yapıldı. Konu anlatım ve soru fasikül testlerinde, tamamlanan konularla ilgili soruların çözümü ödevlendirildi.

 11. Bülent Aydın

  Dünya’nın hareketleri konusu tamamlandı. Soru bankasındaki testler ve yaprak testler ödev olarak verildi. Harita bilgisi konusu İşlendi. Haritada yüzey şekillerinin gösterilmesi konusunda çalışma yapıldı. Konuyla ilgili çıkmış sorular üzerinden yapılan çalışmada öğrencimizin başarılı olduğu gözlemlendi.

 12. Matematik

  Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
  İşlenilen Konular ise şöyledir:
  Tam Sayılarda Dört İşlem
  Sayı Kümeleri
  Tek ve Çift Sayılar
  Asal ve Aralarında Asal Sayılar
  Ardışık Sayılar
  Faktöriyel
  Sayı Basamakları
  Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 ve 3 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
  İşlenilen Konular ise şöyledir:
  Bölme İşlemi
  Bölünebilme Kuralları
  Asal Çarpanlara Ayırma
  Obeb Okek Bulma
  Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler
  Rasyonel Sayılar
  Ondalıklı Sayılar

 13. Erhan Çelik - Türkçe

  Kasım ayı boyunca “ses-yazım-noktalama” konuları işlendi. Bu konularda Anlatım Fasikülü 7’de yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Soru Bankası Fasikülünde yer alan 7 nolu fasiküldeki soruların çözülmesi öğrencilerden istendi. Haftalık etütlerde Cümle Anlam konusu tekrar edildi.

 14. Matematik

  Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüze ait ufak tekrarlar yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.Bunun yanı sıra 3. föyümüz olan Birinci Dereceden Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak Değer fasikülümüze giriş yaptık. Ayrıca dağıttığımız yaprak testlerle beraber konuları iyice pekiştirdik.
  İşlenilen ve tekrar edilen Konular ise şöyledir:

  Rasyonel Sayılar
  Ondalıklı Sayılar
  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

Bir cevap yazın