3601 Sınıfı Eylül Ayı Bülteni

Sınıfımızın Eylül ayı çalışmalarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

This Post Has 11 Comments

 1. Tarih öğretmeni Sema Sağlam

  Tarih bilimine giriş ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili konu tarama ve pekiştirme soruları çözüldü.

 2. Yağmur Bozkurt

  Sözcükte Anlam konusu işlendi,pekiştirme soruları çözüldü. Soru kitabından test ödevi verildi.

 3. Naz Aksay

  İngilizce Dilbilgisi Dersi:
  İlk dilbilgisi konusu olan Pronouns (Zamirler) konusu anlatıldı. Konunun sorularda öğrencilerin karşısına nasıl çıkacağı gibi önemli noktalara vurgu yapıldı. Bir sonraki konuya geçmeden önce ders içinde ve ödevlendirme yöntemiyle konu testleri çözülecek ve açıklanacak.

 4. Soner Boyacıoğlu

  Do&Check kitabından soru tipleri çözüldü öğrencilere Cümle tamamlama, Çeviri, Paragraf, Anlam Bütünlüğü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümle bölümlerinin nasıl çözülmesi gerektiği anlatıldı.

 5. Bülent Aydın

  TYT konularımızdan doğa ve insan konusu tamamlandı. Coğrafi konum konusuna giriş yapıldı. Soru bankamızdan ve çalışma kitabımızdan konuya ilişkin sorular ile bu güne kadar üniversite sınavında çıkmış sorular ödev olarak verildi. Öğrencimizin yapamadığı sorular açıklandı. Çoktan seçmeli soru çözüm teknikleri konularla ilişkilendirilerek çözüldü bu bağlamda şıklar arasında farktan gitme, soruyu ters düz etme, eleme yöntemi üzerinde özellikle duruldu. Derslerde işlenen konuya ilişkin çevremizden çokça örnekler verildi. Çıkması muhtemel sorular üzerinde disiplinli ve aynı zamanda demokratik bir ortamda beyin fırtınası, soru cevap yöntemleri sıklıkla kullanıldı.

 6. Yağmur Bozkurt

  Türkçe:
  Cümlede Anlam konusu bitirildi,sınıf içinde örnek sorular çözüldü. Ardından soru bankasından konunun ödevi verilip kontrol edildi. Paragraf konusuna başlandı.

 7. Sema sağlam

  Ekim ayında tarih öncesi devirler konusu işlendi ve bitti.ilkçağ anadolu ve mezopotamya uygarlıklarına giriş yapıldı.işlenen konularla ilgili fasiküllerdeki testler çözüldü.

 8. Soner Boyacıoğlu

  Skills Dersi
  Öğrencilere bütün soru tipleri öğretildi. Do and Check 1 kitabı bitti. 8 tane paragraf testi (16 paragraf) ve skills 1 testi yapıldı.

 9. Naz Aksay

  İngilizce – Gramer Dersi
  Ekim ayında Pronouns konusunun testleri çözüldü ve açıklandı.
  Ardından bir sonraki konumuz olan Tenses konusuna geçildi. Anlatım devam ediyor.

 10. Matematik

  Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
  İşlenilen Konular ise şöyledir:
  Tam Sayılarda Dört İşlem
  Sayı Kümeleri
  Tek ve Çift Sayılar
  Asal ve Aralarında Asal Sayılar
  Ardışık Sayılar

 11. Matematik

  Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümü yarılamış bulunmaktayız. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık. Ayrıca dağıttığımız yaprak testlerle beraber konuları iyice pekiştirdik.
  İşlenilen ve tekrar edilen Konular ise şöyledir:

  Faktöriyel
  Sayı Basamakları
  Bölme İşlemi
  Bölünebilme Kuralları
  Asal Çarpanlara Ayırma ve OBEB-OKEK Bulma
  OBEB ve OKEK Özellikleri

Bir cevap yazın