3701 Sınıfı Eylül Ayı Bülteni

Sınıfımızın Eylül ayı çalışmalarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

This Post Has 14 Comments

 1. Tarih öğretmeni Sema Sağlam

  Tarih bilimine giriş ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili konu tarama ve pekiştirme soruları çözüldü.İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili konu kavrama ve pekiştirme soruları çözüldü.

 2. Yağmur Bozkurt

  Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam konulari işlendi, örnek sorulari sınıfta çözüldü, soru kitabından ödevleri verilip kontrol edildi.
  Ardından paragraf konusu bitirildi. Böylece Türkçenin anlam bilgisi ayağı tamamlanmış oldu. Kasım ayının
  ikinci haftasında teslim edilmek üzere paragraf kitabından ödev verildi. Dilbilgisinden ise Ses Olayları konusuna başlandı.

 3. Naz Aksay

  İngilizce Soru Çözümü ve Kelime Dersi
  Sınıf içinde 3 tane 20 soruluk kelime testi, önceden şıklardaki kelimeler paylaşıldıktan sonra uygulandı. Testler kontrol edilerek öğrencilere tekrar dağıtıldı.
  126 soruluk Practice and Progress 1 soru dergisi sınıf içinde ve ödev vererek çözüldü, soru çözüm teknikleri üzerine pratik yapıldı. Testlerin içindeki önemli dilbilgisi yapıları ve kelimeler öğrencilerle paylaşıldı. 50 soruluk Skills Test 1’in ilk 32 sorusu ders içinde çözüldü, cevapları bir sonraki hafta açıklanıp kontrol edilecek.

 4. Naz Aksay

  EK:
  Vocabulary Studies 1 kelime kitabının ilk 300 kelimesi tarandı, kelimelerin anlamları, kullanımları, eş ve zıt anlamlıları öğrencilerle paylaşıldı.

 5. Soner Boyacıoğlu

  Grammar
  Pronouns konusu anlatılıp bitti ve grammar testleri çözüldü.Tense konu anlatımı bitti, soru çözümleri devam ediyor.

 6. Bülent Aydın

  TYT konularımızdan coğrafi konum konusu tamamlandı. Dünyanın hareketleri konusuna giriş yapıldı. Soru bankamızdan ve çalışma kitabımızdan konuya ilişkin sorular ile bu güne kadar üniversite sınavında çıkmış sorular ödev olarak verildi. Öğrencimizin yapamadığı sorular açıklandı. Çoktan seçmeli soru çözüm teknikleri konularla ilişkilendirilerek çözüldü bu bağlamda şıklar arasında farktan gitme, soruyu ters düz etme, eleme yöntemi üzerinde özellikle duruldu. Derslerde işlenen konuya ilişkin çevremizden çokça örnekler verildi. Çıkması muhtemel sorular üzerinde disiplinli ve aynı zamanda demokratik bir ortamda beyin fırtınası, soru cevap yöntemleri sıklıkla kullanıldı.

 7. Yağmur Bozkurt

  Türkçe:
  Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları konuları bitirildi. Çeşitli kaynaklardan örnek sorular çözüldü,soru kitabından ödev verilip kontrol edildi. Noktalama İşaretleri konusu bitirildi,örnek sorular çözüldü. Bu konularda TYT’de çıkmış sorular gösterilecek.

 8. Sema sağlam

  2020
  Ekim ayında 1 ve 2. soru fasiküllerinde ki sorular çözüldü.3.fasikül yani İslamın doğuşu,türklerin islamiyeti kabulü ve ilk türk islam devletleri ünitesinin kültür ve medeniyet kısmı işlendi.Hz.Muhammed dönemi,Dört Halife Devri,Emeviler ve Abbasiler ünitesi tamamlandı.konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü.

 9. Soner Boyacıoğlu

  Grammar Dersi
  Tense konusu testleri bitti. Modals konu anlatımı ve grammar testleri bitti ve Grammar Revision 1-2-3 tesleri yapıldı.

 10. Naz Aksay

  İngilizce – Soru Çözümü ve Kelime Dersi
  Ekim ayında Skills Test 1 bitti ve öğrencilerin yanlış yaptığı ya da zorlandığı sorular ders içinde açıklandı.
  Okuma parçalarının üstünde duruldu, 9 adet Reading Test ders içinde çözüldü. Önemli kelimeler ve yapılar öğrencilerle paylaşıldı.

 11. Aysun Genççakır

  Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
  İnanç ve iman mahiyeti
  Allaha iman
  İnanma biçimleri
  Konuları kavramları ile öğrenildi

 12. Sedat Takıcı

  Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. Bilgi Felsefesi (2.ünite) bitirildi.

 13. Matematik

  Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
  İşlenilen Konular ise şöyledir:
  Tam Sayılarda Dört İşlem
  Sayı Kümeleri
  Tek ve Çift Sayılar
  Asal ve Aralarında Asal Sayılar
  Ardışık Sayılar
  Faktöriyel
  Sayı Basamakları
  Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
  İşlenilen Konular ise şöyledir:
  Bölme İşlemi
  Bölünebilme Kuralları
  Asal Çarpanlara Ayırma
  Obeb Okek Bulma
  Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler

 14. Matematik

  Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüze ait ufak tekrarlar yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.Bunun yanı sıra 3. föyümüz olan Birinci Dereceden Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak Değer fasikülümüze giriş yaptık. Ayrıca dağıttığımız yaprak testlerle beraber konuları iyice pekiştirdik.
  İşlenilen ve tekrar edilen Konular ise şöyledir:

  Rasyonel Sayılar
  Ondalıklı Sayılar
  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

Bir cevap yazın