You are currently viewing Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Türleri Tanıtımı

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Türleri Tanıtımı

YABANCI DİL TESTİ (YDT) SORU TÜRLERİNİ  SİZ DEĞERLİ DİLCİLER İÇİN DERLEDİK. KEYİFLİ OKUMALAR…

Dil puan türü ile üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği Yabancı Dil Testi (YDT) 80 soruluk ve 120 dakika süresi olan bir çoktan seçmeli sınavdır.

2009 yılına kadar YDS adıyla düzenlenen ve 100 soru olan sınav, 2010 yılından beri 80 soru olarak hazırlanmaktadır. 2010-2017 yılları arası LYS-5 ismi ile uygulanan sınav 2018 ve 2019 yıllarında YDT adı altında uygulanmıştır.

Şimdi soru içeriklerine ve bizden neler istediğine bir bakalım:

1. Kelime soruları:

Sınavın ilk beş sorusu olarak karşımıza çıkan kelime sorularında, birer adet isim, sıfat, zarf, fiil ve phrasal verb sorusu bulunmaktadır. Hangi sözcük türü soruluyorsa, sorunun bütün şıkları o sözcük türüne ait olur. Akademik kelime bilgisi ve cümle çözümlemesi iyi olan adaylar için çok rahat beş doğru yapılabilen bir bölümdür.

2. Dil bilgisi soruları:

Soru kökünü oluşturan cümle içinde verilen boşluklara çeşitli dil bilgisi unsurlarının yerleştirilmesini isteyen bu soru türü sınavın 7-16. soruları arasını kapsar. Bu bölümdeki on sorunun konu dağılımı son yıllarda “Tenses, Modals, Passives, Conjunctions, Prepositions, Determiners” başlıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Sınavın bilgi içerikli ve eleyici bölümlerinden biri olan dil bilgisi soruları üst düzey kural hakimiyeti gerektirir.

3. Cloze test:

Bir sütun halinde verilen ve içinde beş adet boşluk barındıran bir paragraftan oluşan Cloze Test sınavın bir diğer zorlu bölümüdür. Bu beş soru dil bilgisi veya kelime içerikli olabilir. Bu soru türünde hem kural bilgisi hem de paragrafın akışını takip edebilme becerisi ölçülür.

4. Cümle tamamlama:

Sınavın bu bölümünde 8 adet soru bulunmaktadır. Bir bölümü verilen cümlenin diğer yarısının şıklardan hangisi olabileceği sorulmakta ve ağırlıklı olarak bağlaç hakimiyeti sorgulanmaktadır.

5. Paragraf

YDT içerisinde 5 adet paragraf ve her bir paragraf için 3’er soru barındırır. Genel kültür, bilim, sanat içerikli paragrafları okuyup doğru şekilde anlam çıkarmak için çok iyi bir kelime bilgisi ve dil bilgisi hakimiyeti gerekir. En yaygın soru türleri parçadan anlam çıkarma, paragrafın başlığını bulma, paraçada kullanılan bir kelimenin eş anlamlısını bulma gibi sorulardır. Paragraf soruları sınavın adaylar tarafından en zorlu bulunan bölümlerinin başında gelir.

6. Karşılıklı konuşma:

Bu soru türünde iki kişi arasında geçen bir konuşma metni verilir ve konuşmacılardan birinin boş bırakılan noktadaki sözünü bulmamız istenir. Kelime bilgisi ve anlam bütünlüğünü bulma becerimizi kullanarak bu diyalogu mantıklı şekilde tamamlamamız gerekir. 5 soru içeren bu bölüm sınavın nispeten daha rahat çözüldüğü düşünülen kısımlarındandır.

7.  Anlamca yakın:

5 soru barındıran bu bölümde İngilizce şıklar arasından soruda verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın olanını seçmemiz istenir. Soru kökünde kullanılan kelimelerin ve bağlaçların eş anlamlıları kullanılarak oluşturulmuş yakın anlamlı şıklar bizi çelişkiye düşürür. Bu bölüm için de sınavın zorlu bölümlerinden biri demek doğru olur.

8. Verilen durum:

Çoğu adaya göre sınavın en kolay çözülen soruları durum sorularıdır. Soru kökünde bir sahne tasvir edilir ve ortaya çıkan duruma uygun düşen bir ifade seçmemiz istenir. Okuduğunu anlamaya dayalı ve 5 soru barından bu bölüm diğer soru türlerine göre daha az net bilgi istediği için adayların çoğu tarafından rahat bulunur.

9. Parça tamamlama:

5 soru barındıran bu soru türünde 4 veya 5 cümlelik bir paragraftaki eksik cümleyi bulmamız ve paragrafı uygun şekilde tamamlamamız istenir. Paragrafın anlam akışı, kullanılan bağlaçlar ve cümle geçişlerindeki tutarlılık bize yol gösterir. Bu soru türü için de sınavın en zor bölümlerinden biri demek mümkündür.

10. Çeviri

6 adet Türkçe-İngilizce, 6 adet İngilizce-Türkçe olmak üzere verilen cümlelerin en uygun çevirisini bulmamızın istendiği bu soru türü birçok adaya göre sınavın en kolay sorularını barındırır. Cümlede yer alan yapıları iyi bir şekilde tespit edip, karşılıklarını verilen şıklarda bulabilmek bu soruları doğru yapmanın en rahat yoludur.

11. Anlam bozan:

Roma rakamları ile 1’den 5’e kadar numaralandırılmış cümlelerden anlatımın akışını bozanı seçmeye dayalı bu soru türünde 5 soru bulunur. Paragraf akışını ve cümle geçişlerini takip etmeyi gerektiren bu soru türü de sınavın seçici bölümlerindendir.